Te Gjitha, Tech

Facebook Pay mënyra më e thjeshtë për të bërë pagesa

Facebook Pay është aplikacioni më i fundit i Facebook, i cili do të përdoret në të gjithë ekosistemin e aplikacioneve dhe shërbimeve të ofruara nga dhe brenda Facebook.

Qëllimi i Facebook Pay është të unifikojë përvojën e pagesës nëpër shërbime të ndryshme, të tilla si blerja e sendeve nga dyqanet, dhurimi i parave për bamirësi dhe dërgimi i parave për miqtë.

Gjithashtu aplikacioni Facebook Pay e lehtëson kryerjen e pagesave duke shtuar mënyrën tuaj të preferuar të pagesës në Facebook Pay, duke e zgjedhur atë si një mundësi pagese kudo që e shihni të përshtatshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *